วิธียืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน เพื่อออกใบรับรอง SSL Certificate
ตั้งค่าให้ Nginx แสดงผล Validation File 

วิธีที่ 1. แสดงเนื้อหาไฟล์จาก config nginx โดยตรง 

 • หากต้องการแสดงผล Verify DV Code ผ่านไฟล์ Config ของ Nginx โดยตรง
  สามารถสั่ง return 200 "เนื้อหาที่ต้องการ" และใช้ \n สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ของเนื้อหา
http {
  ...
  server {
 
    # ตัวอย่างการแสดง ของ comodo , sectigo
    location "/.well-known/pki-validation/ชื่อใดๆ.txt" { 
     default_type text/plain;
     return 200 "467D710FAA6AF119AA0B600016BCED9E33296BBA7C30005DB1A18B754DBDC0A1\ncomodoca.com";
    }


    # ตัวอย่างการแสดง file authfile.txt
    location "/.well-known/pki-validation/authfile.txt" { 
     default_type text/plain;
     return 200 "1813ghjn4k5kjwbjlqwtwzfc8w2dnvvm";
    }

  }
}วิธีที่ 2. เรียกแสดงไฟล์  ทำการอัพโหลด validation file บนเซิร์ฟเวอร์

สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ ตาม path ที่ต้องการ

 • mkdir -p  /var/www/html/.well-known/pki-validation

ทำการอัพโหลด .txt ไฟล์ 

 • /var/www/html/.well-known/pki-validation/ชื่อไฟล์ที่ได้จากระบบ.txt

ตัวอย่างเช่น 
/var/www/html/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
/var/www/html/.well-known/pki-validation/CD6C98D6D598481EEA1EEF33B146FBB3.txt

เพิ่มคำสั่งใน config ของ nginx เพื่อให้ Nginx แสดงเนื้อหา validation file

server {
 listen 80;
 ...
 location /.well-known/(acme-challenge|pki-validation)/ {
  root /var/www/html/;
 }
 ...
}

ตรวจสอบความถูกต้องของ Config และ สั่ง Restart Nginx 

 • nginx -t
 • service nginx reload

ทดสอบผล

 • http://your-domain.com/.well-known/pki-validation/CD6C98D6D598481EEA1EEF33B146FBB3.txt

 

 

 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส