หลายท่าน สงสัยความแตกต่าง ของ SSL Certificate แบบต่างๆ ทีมงานขออธิบาย แบบสรุปโดยย่อสั้นๆ ใน 1 นาทีได้ดังนี้

ชนิดของ SSL ใบรับรองความปลอดภัย

 • DV (Domain validation)
  สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป 
  อนุมัติง่าย ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเท่านั้น
  ใช้แล้ว เว็บไซต์ปลอดภัย รูปกุญแจล็อค
   
 • OV (Organization Validation)
  สำหรับเว็บไซต์ องค์กร บริษัทเท่านั้น
  โดยในใบรับรองจะมีการประทับตราชื่อบริษัทลงไป
  ตรวจสอบการมีอยู่จริงขององค์กร หรือ บริษัท
  มีความน่าเชื่อถือ
   
 • EV  (Extended Validation)
  สำหรับเว็บไซต์ องค์กร บริษัทเท่านั้น
  ต่างจาก OV คือ มีการแสดงชื่อบริษัท ใน URL Address Bar
  ตรวจสอบการมีอยู่จริงขององค์กร หรือ บริษัท ความน่าเชื่อถือสูงสุด

SSL แบ่งตาม คุณสมบัติการใช้งาน

 • Single Domain
  สำหรับ 1 โดเมน คือ www.your-domain.com และ your-domain.com
   
 • Wildcard
  ไม่จำกัด สำหรับ Sub-Domain เช่น *.your-domain.com
   
 • Multiple Domain
  1 ใบรับรอง รองรับได้หลายชื่อโดเมนเนม a.com , b.com

สามารดูข้อมูลบริการ SSL ได้จาก
https://www.ireallyhost.com/ssl

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส