วิธีติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Zimbra Server ผ่าน  Zimbra Admin Console
 


*** การติดตั้งวิธีนี้ ใช้ได้กรณี GEN CSR จาก Zimbra เท่านั้น
หากทำการ GEN CERT จากภายนอก ต้องทำการ Import Private Key ด้วย Command Line โดยสามารถดำเนินการติดตั้ง
SSL ให้กับ Zimbra ด้วยวิธีนี้แทน 
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/461/


1. ทำการ ล็อคอิน Zimbra Admin Console 

เช่น http://ZimbraServerIPAddress:7071

2. คลิกเมนู Certificate เมนูซ้ายมือ 
> คลิก ปุ่ม Settings ด้านขวา เลือก Install Certificate.




3. เลือก Server Name และกด Next


4. เลือก Install the commercial signed certificate. Click Next.

5. ตรวจสอบความถูกต้อง กด Next

6. กด Choose File เลือกไฟล์ Certificate ตามต้องการ

  • Certificate เลือกไฟล์ your-domain.crt
  • Root CA เลือก AddTrustExternalCARoot.crt  (ชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ)
  • Intermediate CA: เลือก SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt (ชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ)
  • Intermediate CA: เลือก USERTrustRSAAddTrustCA.crt (ชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ)

7. กด Next และ กด Install  เพื่ออัพโหลด

8. Restart the Zimbra services.

Finally, you can return to the Admin Console and View the installed Certificate.

 ** Restart the Zimbra services.

reference

https://wiki.zimbra.com/wiki/Installing_a_Comodo_SSL_Certificate_on_Zimbra_Collaboration

https://sectigo.com/resources/install-certificates-zimbra-server

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส