เรียนท่านผู้อ่าน วันนี้ทีมงานได้เขียนบทความ ความแตกต่าง SSL แต่ละประเภท เข้าใจได้ ใน 5 นาที

SSL Certificate แบ่งเป็น 3 ประเภท

 • DV (Domain Validation)
  • ใบรับรอง SSL สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
    
 • OV (Organization Validation)
  • ใบรับรอง SSL สำหรับ องค์กร , บริษัท , หน่วยงานราชการ ที่มีการจัดตั้งจดทะเบียน
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน และ ตรวจสอบความมีอยู่ของบริษัท 
  • มีการประทับตรา แสดงชื่อองค์กร ในใบรับรอง
    
 • EV (Extended Validation)
  • ใบรับรอง SSL สำหรับ องค์กร , บริษัท , หน่วยงานราชการ ที่มีการจัดตั้งจดทะเบียน
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน และ ตรวจสอบความมีอยู่ของบริษัท 
  • มีการประทับตราแสดงชื่อองค์กร ในใบรับรอง
  • มีการแสดงชื่อองค์กร ที่ URL Address bar , Green Address bar, หรือแสดงชื่อองค์กร ในรูปกุญแจ (pad lock) ให้ความเชื่อถือในระดับสูง การแสดงชื่อองค์กรขึ้นอยู่กับแต่ละ Web Browser

SSL ตามคุณสมบัติการใช้งาน

 • Single Domain SSL คือ
  ใบรับรอง รองรับเฉพาะโดเมนหลัก เช่น www.domain.com และ domain.com
   
 • Wildcard Domain SSL คือ
  ใบอนุญาติที่รองรับที่รองรับ sub-domain ภายใต้โดเมนหลัก ไม่จำกัด
  เช่น *.domain.com , api.domain.com, game.domain.com
   
 • Mutiple Domain SSL คือ
  ใบรับรอง 1 ใบ สามารถใช้งานได้กับหลายโดเมน a.com, b.com, c.com 
  สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 1-255 โดเมนเนมเป็นต้น
   
 • Multi-Domain + Wildcard SSL คือ
  ใบรับรองที่รองรับใช้งานได้หลายโดเมน
  โดยโดเมนหลัก (COMMON NAME) แบบ Single Domain เช่น  www.domain.com
  โดยเมนถัดไป (Subject Alternative Names / SAN) แบบ Wildcard เช่น *.a.com, *.sub.a.com, *.b.com , *.c.com
   
 • Wildcard + Multi Domain SSL คือ
  ใบรับรองที่รองรับใช้งานได้หลายโดเมน
  โดยโดเมนหลักแบบ Wildcard เช่น *.domain.com
  โดเมนถัดไปแบบ Single Domain เช่น a.com , b.com , sub-domain.a.com
   
 • FLEX SSL คือ ประเภทใบรับรองความปลอดภัย แบบยืดหยุ่น
  คือ 1 ใบรับรอง สามารถเลือกจำนวน (Subject Alternative Names / SAN) ได้ตามความต้องการ
  โดยสามารถเลือกใช้งานแบบ Single Domain หรือ Wildcard Domain ก็ได้

ผู้เขียน และเผยแพร่
ไอเรียลลี่โฮส ( www.ireallyhost.com )

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส