ข้อมูลเปรียบเทียบ สำหรับ SSL แบบต่างๆ สามารถพิจาณาได้ดังนี้


SSL แบบไม่จำกัดซับโดเมน (Unlimit Sub-Domain SSL) สามารถเลือกซื้อได้ 2 ประเภท ได้แก่
Wildcard SSL Certificate และ Multi Domain Wildcard 


Wildcard SSL Certificate

Wildcard SSL คือ  SSL แบบไม่จำกัด Sub Domain ภายใต้โดเมนหลัก โดยที่ * คือชื่อซับโดเมนใดๆ ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนชื่อ เหมาะสำหรับโดเมนชื่อเดียว แต่ต้องการให้ SSL ครอบคลุมทุก SubDomain เช่น

 • *.your-domain.com
 • *.ireallyhost.com

Multiple Domain SSL

Multiple Domain SSL หรือ Multi Domain SSL คือ SSL 1 ใบรับรอง สามารถรองรับได้หลายชื่อโดเมน สามารถใช้กับโดเมนเดียวกัน หรือ ต่างชื่อโดเมน หรือ ใช้กับชื่อซับโดเมนใดๆ ก็ได้ ตามต้องการ เหมาะสำหรับกรณีที่มีจำนวนชื่อโดเมนที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น

 • DomainA.com
 • DomainB.com
 • sub.DomainA.com
 • test.sub-domain.DomainC.com

Multi Domain Wildcard SSL

Multi Domain Wildcard SSL คือ SSL ที่สามารถใช้ได้กับชื่อโดเมนใดๆ มากกว่า 1 ชื่อขึ้นไป และ รองรับซับโดเมนด้วย โดยชื่อหลักจะได้เป็น Single Domain 1 ชื่อ และชื่อที่เหลือจะเป็น Wildcard
เหมาะสำหรับหลายชื่อโดเมน และต้องการให้ครอบคลุมทุก SubDomain ในแต่ละชื่อโดเมน เช่น

 • Common Name : domainA.com
 • ชื่อที่ 2 คือ *.domainA.com
 • ชื่อที่ 3 คือ *.domainB.com
 • ชื่อที่ 4 คือ *.domainC.com
 • ชื่อที่ 5 คือ *.sub-domain.domainB.com

โดยใบรับรองประเภทนี้บางยี่ห้อให้โควต้าชื่อโดเมนเริ่มต้นที่ 3 ชื่อโดเมน,
บางยี่ห้อให้ 5 ชื่อโดเมน และสามารถซื้อ Addition Domain หรือซื้อโดเมนเพิ่มได้สูงสุดถึง 250 ชื่อ

 


บริการ SSL เพิ่มเติมที่
https://www.ireallyhost.com/ssl

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส