สำหรับท่านผู้ใช้งาน Fortigate เพื่อทำ Network Gateway สามารถทำการติดตั้ง ssl certificate ได้ดังนี้

1. วิธีอัพโหลด SSL Certificate ให้ Fortigate

  • Login เข้าสู่หน้าระบบจัดการ
  • ไปยังเมนู System > Certificate > Import > Local Certificate

ทำการอัพโหลดไฟล์ SSL ให้กับ Fortigate

  • Certificate file : ให้ทำการเลือกไฟล์ domain_certificate.crt ของท่าน
  • Key file : คือไฟล์ private.key
  • รหัสผ่าน สำหรับ private key สามารถปล่อยว่าง ถ้าไม่มี

2. วิธีอัพโหลด CA Certificate ให้ Fortigate

คลิกเมนู System > Certificates > CA Certificate

เลือกไฟล์ CARootCertificate-ca.crt กด OK

3. ทำการตั้งค่าให้ Fortigiate เลือกใช้งานใบ SSL Cert

ไปยังเมนู VPN > SSL > VPN Settings

  • Server Certificate ให้เลือกใบรับรองของท่าน
  • กด Save & Apply

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.0.0/cookbook/807794/configuring-the-ssl-vpn

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส