ท่านเจ้าของเว็บไซต์ สามารถทำการ Generate CSR Code สำหรับใช้ Request SSL certificate ได้ดังนี้

1. ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ Directadmin และ ไปยังเมนู SSL Certificate

 

2. ระบุข้อมูลเพื่อสร้าง CSR Code

 • ติ๊กเลือก "Create A Certificate Request"
 • กรอกข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด
  • 2 Letter Country CodeTH --- รหัสประเทศตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 
  • State/Province   : ระบุเขต, อำเภอ
  • City : ระบุจังหวัด
  • Company : Your Company -- ระบุชื่อบริษัท, หรือใส่ชื่อโดเมน
  • Company Division : IT -- ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • Common Name     : www.your-domain.com -- ระบุชื่อโดเมนเนม
  • E-Mail     : email@gmail.com , ระบุอีเมล์ของท่าน
  • Key Size (bits)     : 4096
  • Certificate Type     : SHA256
 • ทำการกดปุ่ม Save

ตัวอย่างการตั้งค่า

2. ทำการคัดลอก CSR Request Code ทั้งหมด เพื่อใช้ในการขอ SSL Certificate กับผู้ให้บริการ SSL

ตั้งแต่ --BEGIN CERTIFICATE REQUEST -- ถึง --- END CERTIFICATE REQUEST-- 
เพื่อใช้ในการ Request SSL Certificate ในขั้นตอนถัดไป

สำหรับท่านที่ซื้อบริการ SSL Certificate ที่ไอเรียลลี่โฮส
สามารถนำ CSR Code ไปเปิดใช้ SSL Certificate ได้ดังนี้

https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/377

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส