1. ทำการเสียบ USB Token ที่เครื่องที่ท่านใช้งาน

เปิดโปรแกรม SafeNet Authentication Client

2. ทำการ Initialize Token Passwork

  1. คลิกที่ Settings
  2. คลิกขวาที่ชื่อองค์กรของท่าน
  3. คลิก Initialize Token...

 

เลือก Preserve the token settings and policies

3. ระบุชื่อองค์กร (ชื่อ Token) และรหัสผ่าน

ตัวเลือกอื่นๆ ท่านสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ 

กด Finish หรือ กด Next หากต้องการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติม

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส