วิธีตั้งค่าโดเมน ให้ POP3 & IMAP4 Services สำหรับ Microsoft Exchange เมื่อติดตั้ง SSL Certificate

1. ตั้งค่าโดเมนให้กับ POP3 & IMAP4 Services 

Set-IMAPSettings -X509CertificateName mail.domain.com
Set-POPSettings -X509CertificateName mail.domain.com

2. Restart POP3 & IMAP4 services

Get-Service  -Name MSExchangePOP* , MSExchangeIMAP* | Restart-Service

 

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส