สำหรับท่านที่ต้องการเปิดใช้งาน https สำหรับ Angular  สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 1. ทำการอัพโหลดไฟล์ ssl ใส่ในโฟลเดอร์

  • cd โฟลเดอร์โปรเจ็ค
  • mkdir ssl
  • ทำการรวมไฟล์ ไว้ในไฟล์เดียวกัน
    cat ssl_domain.crt CARootCertificate-ca.crt >  domain_pack.crt

|- Project Folder
|--- private.key
|--- CARootCertificate-ca.crt
|--- domain.crt
|--- domain_pack.crt # ได้มากจากการรวม domain.crt + CARootCertificate-ca.crt

2. ทำการแก้ไข package.json

"scripts": {
  "start":
   "ng serve --ssl true --ssl-key ./ssl/private.key --ssl-cert ./ssl/domain_pack.crt"
}

 

สั้งรัน Angular 

  • npm start หรือ  pm2 start npm -- start
  • หรือ yarn start

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส