วิธีติดตั้ง SSL Certificate บน XAMPP Web Server / Windows เพื่อทำ HTTPS อย่างละเอียด

1. เปิดใช้งาน SSL Certificate 

ขั้นตอนเตรียมการก่อนติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Apache ของท่าน

 1. ทำการสั่งซื้อ SSL Certificate ผ่านระบบออนไลน์ทาง
  https://www.ireallyhost.com/cart/ssl
   
 2. ทำการเปิดใช้งาน SSL Certificate ผ่านระบบออนไลน์ทาง
  https://www.ireallyhost.com/client/service/ssl/

2. เริ่มต้นติดตั้ง SSL กับ XAMPP เปิด mod_ssl ให้กับ Apache

แก้ไขไฟล์ c:/xampp/apache/conf/httpd.conf

ค้นหาส่วนที่ 1

#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

แก้ไขนำ # Comment ด้านหน้าออก

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so

ค้นหาส่วนที่ 2

#​​​​​​​Include conf/extra/httpd-ssl.conf 

แก้ไขนำ # Comment ด้านหน้าออก

​​​​​​​Include conf/extra/httpd-ssl.conf 

ทำการ Save ไฟล์

3. อัพโหลดไฟล์ SSL Certificate 

 1. สร้างโฟลเดอร์ C:\xampp\apache\conf\ssl
   
 2. ทำการอัพโหลดไฟล์ SSL ไว้ในโฟลเดอร์ 
 • |- C:\xampp\apache\conf\ssl\your-domain.crt
 • |- C:\xampp\apache\conf\ssl\CARootCertificate-ca.crt
 • |- C:\xampp\apache\conf\ssl\private.key

**  สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้ตรงกับ config ได้ตามต้องการ

4. แก้ไขไฟล์ config ของ apache

แก้ไขไฟล์ C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
ทำการเพิ่ม config สำหรับโดเมนที่จะใช้งาน ตามต้องการ

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot "C:\xampp\htdocs"
  ServerName your-domain.com
  ServerAlias www.your-domain.com

  #ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\domain_name.crt"
  SSLCertificateKeyFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\private.key"
  SSLCertificateChainFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\CARootCertificate-ca.crt"
</VirtualHost>

ตัวอย่าง Config สำหรับ Sub domain Wildcard SSL

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\sub-domain"
  ServerAlias sub-domain.your-domain.com

  #ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\star_domain_com.crt"
  SSLCertificateKeyFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\private.key"
  SSLCertificateChainFile "c:\xampp\apache\conf\ssl\CARootCertificate-ca.crt"
</VirtualHost>

ทดสอบความถูกต้อง เปิด CMD

 • C:\xampp\apache\bin\httpd -t
 • C:\xampp\apache\bin\httpd -S

5. ทำการ Stop & Start XAMPP ใหม่

วิธีแก้ไขปัญหา error ต่างๆ

หากไม่สามารถเข้าใช้งานจากอินเตอร์เน็ตภายนอกได้

 • ตรวจสอบ allow port 443 และ 80 ที่ firewall แล้วหรือไม่

 • ทำการ MAP / NAT / FORWARD PORT 443 และ 80 ที่ Router หรือ ที่อุปกรณ์ Network แล้วหรือไม่

 

คู่มือติดตั้ง SSL กับ Apache 2 ดูที่นี่

How to Install SSL Certificate with XAMPP Web Server

 • วิธีติดตั้ง SSL กับ XAMMP
 • วิธีติดตั้ง SSL ให้กับ XAMPP
 • วิธีติดตั้ง SSL Certificate XAMP
 • การติดตั้ง SSL ให้กับ xampp
 • วิธีทำ HTTPS ติดตั้งกับ XAMPP
 • วิธีการติดตั้ง ssl certificate กับ xammp
 • วิธีการติดตั้ง SSL กับ xamp

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส