วิธีติดตั้ง SSL สำหรับ HikCentral Professional Web Client กล้องวงจรปิด

1. ทำการแตก zip ไฟล์ ssl ไปที่โฟลเดอร์ SSL

 • C:\Program Files (x86)\HikCentral\VSM Servers\Web Service\ssl
   
  • private.key
  • CARootCertificate-ca.crt
  • domain_com.crt

2. ทำการรวมไฟล์ domain_com.crt + CARootCertificate-ca.crt

ทำการรวมไฟล์ domain_com.crt + CARootCertificate-ca.crt เข้าด้วยกัน
ตั้งชื่อเป็น domain_com_pack.crt 

3. แก้ไข config Nginx Web Service

 • C:\Program Files (x86)\HikCentral\VSM Servers\Web Service\Nginx\conf\nginx.conf
server {
  listen    85 ssl;
	listen    443 ssl;

  server_name localhost;
	ssl_certificate   ../../ssl/domain_com_pack.crt;
  ssl_certificate_key ../../ssl/private.key;

	#ssl_dhparam ../../ssl/dhparams.pem;

...
}
 • ทำการ Save ไฟล์
 • ทำการ stop ดับเบิ้ลคลิก nginx_stop.bat
 • ทำการ start ดับเบิ้ลคลิก nginx_start.bat
 • ทดสอบเข้า https:// ผ่านโดเมนของท่านได้ทันที

 

---------------------------------------

หากต้องการตั้งค่าที่หน้า Protal GUI สามารถกำหนดได้ที่

 • http://127.0.0.1:85/#/portal/system/wan

 • http://127.0.0.1:85/#/portal/system/https

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส