สำหรับผู้จดทะเบียน EV Certificate ยี่ห้อ Comodo หรือ Sectigo
โปรดทำการยืนยันอีเมล์ Certificate Subscriber Agreement  ดังนี้

1. ตรวจสอบอีเมล์ หัวข้อ ORDER #เลขคำสั่งซื้อ - Agreement

2. กรอกข้อมูล และกดยืนยัน

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส