วิธีติดตั้ง SSL บน Directadmin ประเภท SSL Certificate แบบรายปี หรือ SSL License ที่ซื้อมาใช้งาน
สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ ดังนี้

จำหน่าย Premium SSL  License ยี่ห้อต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ireallyhost.com/ssl/

1. เปิดใช้ Secure SSL ใน Directadmin

2. ทำการติดตั้ง SSL Certificate

  1. ค้นหาเมนู SSL 
  2. คลิก SSL Certificate
  3. เลือก Past a pre-generated certificate and key
  4. เปิดไฟล์ Private.key ด้วย notepad หรือ editor อื่นๆ ทำการคัดลอกมาวางที่ช่อง Key
  5. เปิดไฟล์ domain.crt ด้วย notepad หรือ editor อื่นๆ ทำการคัดลอกมาวางที่ช่อง Certificate
  6. กด Save
  7. คลิกปุ่ม SSL CA Certificate เพื่อติดตั้ง CA Root Certificate

3. ติดตั้ง CA Root Certificate

  • ทำการเปิดไฟล์ CARootCertificate.crt ด้วยโปรแกรม Editor หรือ Notepad แล้วคัดลอกข้อความมาวางในช่องว่าง 
  • กด Use a CA Cert
  • กด Save

 

วิธีการ Setup symlink for private_html หากเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้

หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้แล้วแสดงข้อความ 
เป็นเพราะ https:// ชี้ไปยังโฟลเดอร์ private_html ท่านต้องทำการตั้งค่าชี้ private_html ไปยัง public_html

โปรดอื่นคู่มือต่อที่นี่

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส