สวัสดีครับ วันนี้ไอเรียลลีโฮสจะมาแนะนำ วิธีติดตั้ง SSL Certificate เพื่อทำ HTTPS ใช้งานกับ Google Cloud หรือ บริการในส่วนของ App Engine ที่ใช้รันเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ โปรแกรมของท่าน 

โดยปกติแล้ว ท่านสามารถนำ SSL ที่ซื้อกับทางเรา ไปติตดั้งร่วมกับ IIS , Apache , Nginx ได้เลยทันที ซึ่งสามารถดูวิธีการติดตั้ง SSL แบบพื้นฐานปกติได้จากคู่มือบริการ SSL Certificate 

  • https://www.ireallyhost.com/kb/ssl

สำหรับในคู่มือนี้ จะเป็นการนำ SSL ไปติดตั้งที่ App Engine ใน Google Console โดยตรง
ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องทำการ Config Apache , Nginx ใดๆ เพิ่มเติม กล่าวคือเป็นการนำ SSL Cert ไปติดตั้งวางขวางไว้ก่อนเรียกเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงๆ คล้ายกับบริการ Cloudflare

มีลักษณะรูปแบบคือ
Domain Name -> DNS Google > SSL Certificate > App Engine

 

1. การเตรียมการ

  1. ทำการสั่งซื้อ หรือ ออกใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate เรียบร้อยแล้ว
  2. ทำการ Verify Domain name กับ Google และทำการ Point DNS Domain / Domain Record ไปยัง Google เรียบร้อยแล้ว
    หรือสามารถดูวิธีการตั้งค่าได้จาก https://www.ireallyhost.com/kb/google-cloud-platform/472

2. ทำการล็อคอินเข้าสู่ Google Console 

3. ทำการเลือก Project ของท่าน 
คลิกไอคอนเมนู > เลือก App Engine > Settings

4. เลือกแท๊ป SSL Certificates > คลิกปุ่ม Upload a New Certificate

5. ติดตั้ง Code SSL Certificate และ Private Key แบบ PEM Format 

*** PEM Format นั้นจะขึ้นต้นด้วย -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- และปิดด้วย -----END RSA PRIVATE KEY-----

  1. ตั้งชื่อโดเมนเนม หรือ ชื่อที่ต้องการยังช่อง Name
  2. ทำการคัดลอก SSL Certificate และ CA Root Certificate กรอกยังช่อง Public Key Certificate
  3. ทำการนำ Private Key แบบ PEM Format กรอกในช่อง PEM Encoded RSA Private Key
  4. กดปุ๋ม Upload

** หากใส่ Private Key แล้ว Error ให้ตรวจสอบ
หลังคำว่า BEGIN / END มีคำว่า RSA หรือไม่ หากไม่มีให้ใส่เพิ่มลงไปได้เลย

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
.............................

-----END RSA PRIVATE KEY-----

6. ทำการยืนยันโดเมนเนม และเปิดใช้งาน

เมื่อทำการตั้งค่าอย่างถูกต้อง แล้วรอ DNS Update ราว 1-48 ชั่วโมง โดเมนของท่านจะสามารถใช้งาน HTTPS:// ได้โดยอัตโนมัติ


 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support