ท่านสามารถทำการตั้งค่าโดเมนเนม เพื่อเชื่อมต่อกับบริการของ Google Cloud ได้ดังนี้

1. ทำการล็อคอินเข้าสู่ Google Console 

https://cloud.google.com

2. ทำการเลือก Project ของท่าน 
คลิกเมนู > เลือก App Engine > Settings

 

3. เลือก Custom Domains > Add a custom domain

4 เลือก Verify a new domain .. > ระบุชื่อโดเมน > กดปุ่ม Verify
หรือ หากมีชื่อโดเมน ที่เคยทำการยืนยันอยู่แล้ว สามารถเลือกโดเมนได้ทันที

5. ทำการ ทำการ Add ค่าโดเมน Record ให้กับโดเมนเนม

** กรณีที่ท่านใช้บริการ Web Hosting ท่านต้องเพิ่มที่ Web Control Panel
สามารถเพิ่ม Domain Record ได้ที่เมนู DNS Management

** กรณีที่ท่านใช้บริการโดเมนเนมเพียงอย่างเดียว และ ใช้บริการ DNS Service สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
https://www.ireallyhost.com/kb/domain/411

 

6. ทำการ Mapping Domain กับ App Engine Cloud Service

7. ทำการ Point DNS / Domain Record มายัง Google Cloud Service

รอ DNS Update 1-48 ชั่วโมง โดเมนของท่าน จะทำการเชื่อมโยงมายัง Google Cloud Service โดยอัตโนมัติ

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support