เมื่อท่านทำการเพิ่ม Domain name และ SSL Certificate ใน Google Cloud เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องทำการ Mapping Domain เพื่อใช้โดเมน และ VM เชื่อมต่อกัน โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิดหน้าต่างการตั้งค่า Mapping domain name

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support