วิธีการขอโอนย้ายเพื่อรับบริการกับไอเรียลลี่โฮส
 

 1. ทำรายการลงทะเบียนสั่งซื้อบริการ
  http://www.ireallyhost.com/cart/hosting

  ทำการชำระค่าบริการ และแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ
  http://www.ireallyhost.com/payment/confirm:offline
   
 2. ทำการติดต่อผู้ให้บริการเดิม
  กรณีประสงค์โอนย้ายโดเมนเนม เข้ามารับบริการกับไอเรียลลี่โฮส


  ติดต่อผู้ให้บริการเดิม

  เรียนผู้ให้บริการ ________ชื่อผู้ให้บริการเดิม ________

  ข้าพระเจ้ามีความประสงค์ ขอแก้ไขอีเมล์ Administrator
  โดเมนเนม ________ชื่อโดเมนเนม________
  เป็น ________ชื่ออีเมล์ของท่าน________

  และโปรดดำเนินการ ปลดล๊อคโดเมนเนม และทำการแจ้ง Transfer Code ของโดเมนส่งกลับอีเมล์ถึง ________ชื่ออีเมล์ของท่าน________

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ, ขอแสดงความนับถือ
  ... ลงชื่อ ...


  * กรณีดำเนินการโอนย้ายโดเมนเนม เพื่อรับบริการ
  การโอนย้ายโดเมนเนม ต้องมีอายุก่อนครบอายุบริการไม่น้อยกว่า 15 วัน
  กรณีที่โดเมนเนมหมดอายุแล้ว หรือใกล้หมดอายุ ให้ทำการต่ออายุโดเมนก่อน 1 ปี
  หรือประสานงานไอเรียลลี่โฮส ให้ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

   
 3. ประสานงานไอเรียลลี่โฮสเพื่อโอนย้ายบริการ

  ส่งข้อมูลที่ได้รับในข้อ 2.2 ให้กับทางไอเรียลลี่โฮส เพื่อดำเนินการโอนย้ายโดเมนเนมในลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรณีให้ทางไอเรียลลี่โฮสดำเนินการโอนย้ายข้อมูล รบกวนส่ง Username/Password FTP ให้กับไอเรียลลี่อีกครั้งหนึ่ง (บริการโอนย้ายข้อมูลให้ฟรี)

  กรณีไม่ทราบ สามารถสอบถาม และร้องขอข้อมูลนี้เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเดิมครับ

 

เมื่อได้รับเรื่องอย่างสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ไอเรียลลี่โฮส จะดำเนินการโอนย้ายข้อมูล
และแจ้งข้อโอนย้ายโดเมนเนม โดยจะมีอีเมล์ส่งถึงอีเมล์ข้างท่าน
เพื่อทำการ approved ยืนยันการโอนย้ายโดเมนเนมในลำดับต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอคำแนะนำโทร
087 017 5336 ได้ตลอดเวลาครับ

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com