โดย http://www.ireallyhost.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
 
ทางผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผยข้อมูลทุกประเภทของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลการขอใช้บริการ ข้อมูลบริษัทหรือองค์กร รวมถึง ข้อมูลอีเมล์ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ทางเราจะไม่กระทำและไม่อนุญาติให้ผู้อื่นใด ทำการลบ โยกย้าย ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ก่อนได้รับการอนุญาติจากทางสมาชิกท่านผู้รับบริการ

นโยบายในการสำรองข้อมูล
 
ทางเราได้มีการจัดเก็บสำรองข้อมูลทั้งระบบ ใน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยจำสำรองใน Hardisk อีก 1 ลูก และทำการสำรองภายนอกเครื่องที่ให้บริการ ในวัน เสาร์ หรือ อาทิตย์ และทางสมาชิกยังสามารถสำรองข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลไฟล์/ฐาน ข้อมูล/อีเมล์/ค่าต่างๆ ของโดเมน ผ่านระบบ Backup ที่เรามีให้ได้เองตลอด 24 ชม. ในระบบจัดการเว็บไซต์ ทั้งนี้การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่สามารถรับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และ ข้อมูลที่มีเพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก และควรทำการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีการเก็บสำเนาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการอย่างน้อย 1 ชุด ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีการเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามทางเราจะพยามอย่างถึงที่สุดที่จะนำข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบันกลับคืนมาให้กับสมาชิกผู้รับบริการเมื่อถูกร้องขอ

นโยบายของระบบ ป้องกันอีเมล์ขยะ และไวรัส
 
ทางผู้ให้บริการมีการติดตั้งระบบป้องกันอีเมล์ขยะที่ได้รับการทดสอบ และเป็นที่ยอมรับและใช้งานกับผู้ให้บริการต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ว่าสามารถตรวจสอบ ป้องกันอีเมล์ติดไวรัส หรืออีเมล์ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีอีเมล์เล็ดลอดไปยังอีเมล์ของสมาชิก ซึ่งอาจเกิด จากโปรแกรมที่ทำการตรวจสอบมีการอับเดทล่าช้า หรือไวรัสรายชื่อดังกล่าวยังไม่อยู่ใน Backlist ของโปรแกรม

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
 
ทางผู้ให้บริการจะทำการแจ้ง Username และ Password ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลบริการ (Customer Area) ระบบควบคุมจัดการระบบจัดการเว็บไซต์ (Web Control Panel) และ ระบบจัดการโดเมนเนม (Domain Control Panel) ผ่านทางอีเมล์ที่ทำการสั่งซื้อ บริการ ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วทางสมาชิกจะต้องทำการจัดเก็บในที่ปลอดภัยเป็นความลับ ในกรณีอีเมล์ของสมาชิกที่สมัครใช้บริการ(จากผู้ให้บริการ อธิเช่น hotmail gmail และอื่นๆ เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ) จนนำมาซึ่งความเสียหายของเว็บไซต์ หรือโดเมนทางเราจะไม่ รับผิดชอบใดๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทางเรายินดีให้ความช่วยเหลือจนถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

นโยบายบริการจดทะเบียนโดเมน
 
ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการจัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่างๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด

นโยบายในการขอความช่วยเหลือ
 
ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ ในการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเว็บไซต์ ปัญหาการใช้งานระบบทั้งโฮสติ้งและโดเมนเนม โดยการให้ความช่วยเหลือ ต่างๆ ทางเราจะอ้างอิงการติดต่อ จากอีเมล์ที่สมาชิกที่ใช้สั่งซื้อบริการในครั้งแรกเป็น สำคัญ รวมถึงการจัดส่งรายละเอียดการใช้บริการให้ใหม่ การแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวทางอีเมล์ดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของสมาชิก

นโยบายในการจัดสรร การใช้งานทรัพยากรระบบ
 
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้รับออกจำหน่ายจ่ายแจก และรวมไปถึงการให้เว็บไซต์อื่นเข้ามาร่วมใช้งานพื้นที่ , การทำ free E-mail และ/หรือ การทำ free Hosting

นโยบายในการเปิดให้บริการ
 
ทางผู้ให้บริการจะจัดส่งรายละเอียดการเข้าใช้บริการ การดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม หรือดำเนินการใดๆ ก็ต่อเมื่อ สมาชิกมีการดำเนินการในสองขั้นตอนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์คือ 1 มีการทำรายการการสั่งซื้อบริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 2 มีการยืนยันการชำระค่าบริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์

นโยบายในการให้คืนค่าบริการ
 
ทางผู้ให้บริการ รับประกันความพอใจยินดีคืนค่าบริการภายใน 60 วัน ทางเรายืนดีคืนค่าบริการให้เต็มจำนวน (หลังจากหักค่าธรรมเนียนธนาคาร 30 บาท และค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม ในกรณีมีการจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่) คืนให้กับสมาชิก เว้นเสียแต่การยกเลิกสัญญาบริการ จากผู้ให้บริการอันเป็นผลมาจาก สมาชิกละเมิดข้อตกลงในการขอใช้บริการ ทางสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

นโยบายในการขอปรับเปลี่ยนแพลนในการใช้บริการ
 
ทางสมาชิกจะชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพียงส่วนต่างของราคาค่าบริการแพลนที่กำหนดท่านั้น อธิเช่น ปัจจุบันเลือกใช้บริการแพลนโฮสติ้ง Basic_900 ประสงค์ต้องการปรับเป็น Classic_1300 สมาชิกจะชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพียง 400 บาทเท่านั้น


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support