เรียนสมาชิกท่านผู้รับบริการ

ไอเรียลลี่โฮสรู้สึกยินดี และขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการดีดีจากเรา

มาตรการดูแล และป้องกัน การถูก Block IP Address (บล๊อคไอพี) จากผู้ให้บริการเมล์ในต่างประเทศ อาทิ Gmail , Hotmail , Yahoo mail ฯลฯ

สืบเนื่องจากผู้ให้บริการเมล์ต่างๆ ในต่างประเทศ มีนโยบาย และมาตรการ การป้องกัน และคัดกรองอีเมล์ หรือแหล่งที่มาของเมล์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน Spam mail หรืออีเมล์ไม่ประสงค์ดี

ส่งผลให้หากมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ให้บริการฟรีเมล์ ในลักษณะผิดปกติ หรือ ไม่เป็นไปตามนโยบาย
ไอพีเซิร์ฟเวอร์ส่งเมล์ที่ส่งเมล์ออก อาจถูก Block IP Address จากผู้ให้บริการเมล์เหล่านี้ ซึ่งมีผู้ใช้งานฟรีอีเมล์อยู่เป็นจำนวนมาก จะไม่ได้รับอีเมล์ ที่ถูกส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกบล๊อคไอพี

และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทางไอเรียลลี่โฮส จึงกำหนดนโยบายเพื่อดูแล ดังนี้

  1. ผู้ใช้งานระบบเมล์ สามารถส่งอีเมล์ออกได้ไม่เกิน 500 ฉบับ / Hosting Account / วัน
  2. ผู้ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรมเมล์ ผ่านทางโดเมนเนม ที่รับบริการ ต้องยืนยันตัวตน ( Authentication Outgoing mail)
  3. ผู้ใช้งานระบบเมล์ สามารถใช้งานเมล์เพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างเสรี แต่ต้องไม่เป็นการใช้งานเพื่อ Spam, Phishing mail, เผยแพร่ ส่งต่อ อีเมล์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ก่อกวน สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น หรือ ผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบในสังคม
  4. ท่านสามารถสร้างบัญชีอีเมล์ ได้ไม่จำกัด หรือ ตามจำนวนแพ็คเกจบริการกำหนด โดยสามารถสร้างเพื่อใช้งานในองค์กร บุคคลผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่รู้จัก แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นในลักษณะการแจกฟรีอีเมล์
  5. หากอีเมล์ถูกส่งเกินกำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังอีเมล์ที่ลงทะเบียนรับบริการ กรณีที่มีความผิดปกติ บัญชี (Hosting Account) ของท่านอาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว

สำหรับท่านผู้รับบริการ ที่ประสงค์ใช้งานระบบเมล์ เพื่อ Marketing, ประชาสัมพันธ์สินค้า จำนวนมาก
ท่านสามารถเลือกใช้บริการส่งเมล์โดยเฉพาะ ได้จากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายอย่างถูกต้อง เพื่อส่งอีเมล์จำนวนมากได้ พร้อมระบบ Report ข้อมูล และเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ

http://aws.amazon.com/ses/
http://postmarkapp.com/
http://sendgrid.com/
http://socketlabs.com/
http://www.mailjet.com/


ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2555
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support