ไอเรียลลี่โฮส ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่เลือกรับบริการดีดีจากเรา

การลงทะเบียนประวัติ หรือ ข้อมูลการขอรับบริการ ทางไอเรียลลี่โฮส ถือว่าเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้รับบริการ
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง

ทางไอเรียลลี่โฮสจะดำเนินการ และบริการ สำหรับการติดต่อประสานงาน หรือ ร้องขอการดำเนินการ โดยผู้รับบริการเท่านั้น โดยทางอีเมล์ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หรือ แสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ตรงกับประวัติที่ใช้ลงทะเบียนขอรับบริการ โดยถือว่าผู้รับบริการได้รับฉันทะ ในการดำเนินการ และขอรับบริการดังกล่าว

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ การป้องกันการแอบอ้าง และความปลอดภัยในข้อมูลของผู้รับบริการ ทางไอเรียลลี่โฮสขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการดำเนินการ หรือ อนุมัติการดำเนินการใดๆ กับผู้ร้องขอเมื่อตรวจสอบได้ว่าผู้ร้องขอ หรือ ประสานงาน คือผู้สมัครรับบริการตัวจริงเท่านั้น และมีสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการ หรือ บริการกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับบริการ

ประกาศ 10 กันยายน 2555
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support