Disk Space  คือปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ + พื้นที่ฐานข้อมูล + พื้นที่อีเมล์ ปริมาณนี้จะถูกคำนวนตามปริมาณการใช้งานจริง คุณลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อเว็บไซต์ของคุณมีการใช้งานปริมาณ Disk Space เกินกว่า 80% ล่วงหน้า

กรณีที่มีการใช้งานเกินโควต้า เว็บไซต์ของท่านจะได้รับการระงับการให้บริการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ พร้อมขึ้นข้อความแจ้งเตือน ให้รีบดำเนินการติดต่อศูนย์บริการไอเรียลลี่โฮส เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ขอดำเนินการอัพเกรดแพ็คเกจบริการ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่มากขึ้น และเว็บไซต์ยังออนไลน์ต่อไปได้

โดยปกติแล้วเมื่อทางไอเรียลลี่โฮสได้รับการประสานงานทางเราจะดำเนินการขยายการใช้งานให้ก่อนชั่วคราว เพื่อให้เว็บไซต์ยังสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ทางเราจะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไป

(อัตราค่าบริการ Disk Space เพิ่มเติม 1 GB ต่อ 150 บาท (ไม่รวม vat7%))​ 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com