เรียนท่านผู้รับบริการ/สมาชิกท่านผู้มีอุปการคุณ

บริการโดเมนเนม เป็นบริการที่ไอเรียลลี่โฮส เปิดให้บริการนับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันเราเปิดให้จดทะเบียนมากกว่า 293 นามสกุล และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริการจดโดเมนเนมเป็นอัตราค่าบริการถูกพิเศษ ทุกโดเมนเนม ที่จดทะเบียนกับไอเรียลลี่โฮส โดเมนเนมเป็นของคุณลูกค้า 100% ได้แก่ ชื่อความเป็นเจ้าของ สิทธิในการบริหารจัดการ สิทธิการโอนย้าย ต่างๆ พร้อมมีระบบจัดการโดเมนเนม ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และระบบจัดการโดเมนเนม ระดับสากล (World Class) ไว้ให้บริการ

สำหรับการขอใบเสร็จรับเงินค่าบริการโดเมนเนน จะมีค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ 3.1% และ ค่าดำเนินการด้านเอกสารเพิ่ม 35 บาทต่อรายการ เนื่องจากตลอดมาค่าเงินบาท และอัตราค่าบริการโดเมนเนม จากต่างประเทศ มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ผลกำไรของบริการโดเมนเนมไม่สอดคล้องกับค่าจัดส่งเอกสารใบเสร็จทางไปรษณีย์

เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการ ทางไอเรียลลี่โฮสหลีกเลี่ยงที่จะปรับอัตราค่าบริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กรณีท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จ ค่าธรรมเนียม จะรวมอยู่กับใบเสร็จ และ Invoice ค่าบริการ

สำหรับคุณลูกค้าที่รับบริการเว็บโฮสติ้ง และบริการอื่นๆ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดส่งใบเสร็จตัวจริง

ประกาศ
15/12/2559

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com