เรียน ผู้รับริการเว็บโฮสติ้ง ( Web Hosting ) 
เรื่อง วิธีการขออัพเกรดแพ็คเกจบริการโฮสติ้ง

บริษัท จะทำการคิดค่าบริการ ในอัตราส่วนต่างของแพ็คเกจปัจจุบัน หักกับแพ็คเกจใหม่
โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำการชำระค่าบริการใหม่ เต็มจำนวน โดยมีวิธีคำนวนส่วนต่าง ดังนี้

  • อายุบริการ คงเหลือ มากกว่า 365 วัน
    ระบบจะคำนวนส่วนต่างของราคาของแพ็คปัจจุบัน - แพ็คเกจใหม่ - ระยะเวลาที่ใช้งานคงเหลือ

     
  • อายุบริการ น้อยกว่า 365 วัน
    ระบบจะคำนวน อัตราค่าบริการแพ็คเกจปัจจุบัน - แพ็คเกจใหม่

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com