สำหรับผู้ใช้งาน Outlook Express ที่พบปัญหาอยู่ๆ ไม่สามารถรับอีเมล์ได้
โดยมีรหัส  Error Number: 0x800C0133

ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก Outlook Express ไม่สามารถจัดการกับขนาด Inbox เกิน 2 GB ได้
โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเมล์ที่รับ

วิธีแก้ไข

Error 0x800C0133 When you are retrieving email with your Outlook Express (OE)
is because of currupted Inbox file.
 
To remedy please follow these steps:
 
  1. Open Outlook Express (OE), on then left pane, right click "Local Folders", select "New Folder...", specify a name for you new folder as "Temp"

  2. If you are still able to accress "Inbox", move all mails in "Inbox" to the new "Temp" Folder.

  3. Go to menu "Tools" -> "Options" -> "Maintenance" tab -> "Store Folder" button. It will show the location of your Inbox file, please remember this location.

  4. Close Outlook Express (OE), go to the location mentioned above, delete the file "Inbox.dbx"

  5. Restore Outlook Express (OE), the "Inbox" folder should be auto recreated. Move back your mails to the new "Inbox", remove the "Temp" folder.

ลิงค์อ้างอิงอื่นๆ
http://www.thaiadmin.org/board/index.php?topic=64685.0
http://answers.microsoft.com/.....a881fd73-3bab-4240-9057-0b3785e59c59
ค้นหา Google ด้วยคำ " Protocol: POP3, Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800C0133"

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com