เรียนสมาชิกผู้รับบริการ
ไอเรียลลี่โฮส รู้สึกยินดีและขอขอบคุณอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการดีดีจากเรา

เมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ มีข้อความแสดง
This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.
เว็บไซต์ระงับการให้บริการชั่วคราว โปรดดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความแจ้งระงับการให้บริการ เว็บไซต์ชั่วคราว
โดยจะไม่สามารถเข้า login เข้าสู่ระบบ FTP และระบบจัดการเว็บได้

โดยข้อความข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจาก
  • มีการใช้งานปริมาณ Data Transfer หรือ Bandwith (ปริมาณรับส่งข้อมูล) เกินแพ็คเกจกำหนด
  • มีการใช้งานปริมาณ Disk (พื้นที่) เกินแพ็คเกจกำหนด
  • มีการใช้งานระบบ อย่างผิดปกติ (Overload) เช่น ความผิดพลาดของโปรแกรมเว็บไซต์
  • มีการส่งจดหมายขยะ หรือ ปล่อยให้มีการส่งอีเมล์ ออกจำนวนมากอย่างผิดปกติ
  • มีการใช้งาน ผิดนโยบาย หรือ ไม่เป็นไปตามนโยบายในการขอรับบริการ
วิธีการแก้ไข
  • ติดต่อสอบถามยังเจ้าหน้าที่ (โปรดล๊อคอินในสถานะผู้รับบริการ)


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com