(แก้ปัญหา) Gmail ไม่ได้รับเมล์จากไอเรียลลี่โฮส

สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Gmail.com หรืออีเมล์ จาก Google
อาทิ @gmail.com


ด้วยการ Add Filters (หรือระบบคัดกรองผู้ส่ง) เหมือนกัน Safe Sender
ป้องการการตกหล่นของอีเมล์ ทำให้ได้รับอีเมล์จากผู้ส่ง 100%

  1. กดลูกศร ที่ช่องข้อความค้นหา
  2. พิมพ์ @IReallyHost.com ที่ช่อง From ( จาก )
  3. คลิก Create filter with this search  ( สร้างตัวกรองด้วยการค้นหานี้ » )
4. คลิกเช็คเครื่องหมายถูกช่องต่อไปนี้
  • Star it ( ติดดาว )
  • Never send it to Spam ( ไม่ส่งไปยังสแปม )
  • Always mark it as important ( ทำเครื่องหมายว่าสำคัญเสมอ )
คลิกปุ๋ม Create filter หรือ สร้างตัวกรอง


 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com