(แก้ปัญหา) Yahoo ไม่ได้รับเมล์จากไอเรียลลี่โฮส

สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Yahoo.com หรืออีเมล์ จาก Yahoo
อาทิ @yahoo.com , @yahoo.co.th


ด้วยการ Add Filters (หรือระบบคัดกรองผู้ส่ง) เหมือนกับ Safe Sender
ป้องการการตกหล่นของอีเมล์ ทำให้ได้รับอีเมล์จากผู้ส่ง 100%

  1. คลิก Options ด้านบนสุด
  2. คลิก Mail Options
3. คลิก Add
4. พิมพ์ @IReallyHost.com ในช่อง Filter Name และ Sender
5. คลิก Save


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com