(แก้ปัญหา) Hotmail ไม่ได้รับเมล์จากไอเรียลลี่โฮส

สำหรับผู้ใช้อีเมล์ Hotmail, Windows live, Outlook.com
อาทิ @live , @hotmail ...
สามารถตั้งค่าจาก hotmail.com , live.com หรือ outlook.com


ด้วยการ Add Safe Sender (หรือผู้ส่งที่ปลอดภัย) 
ป้องการการตกหล่นของอีเมล์ ทำให้ได้รับอีเมล์จากผู้ส่ง 100%

1. กด Options (ตัวเลือก)
2. กด More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม)
3. คลิก Safe and Blocked sender (ผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล๊อค)


 4. คลิก Safe Sender (ผู้ส่งที่ปลอดภัย)5. พิมพ์ @ireallyhost.com หรือ ชื่อโดเมนที่ต้องการ และ กด Add to list >>


 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com