เรียนสมาชิกไอเรียลลี่โฮส และผู้รับบริการ
สำหรับสาเหตุ การไม่สามารถส่งอีเมล์ผ่านโปรแกรมส่งเมล์ อาทิ Outlook, Thunderbird หรือโปรแกรมอื่นๆ
ที่ทำการส่งอีเมล์ผ่าน SMTP เราสามารถตรวจสอบสาเหตุ และ แก้ไขได้ดังนี้
  1. เกิดขึ้นจาก การตั้งค่า SMTP ไม่ถูกต้อง
  2. เกิดขึ้นจาก ถูก Block (ปิดกั้น) การใช้งานจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
การตรวจสอบสาเหตุ สามารถตรวจสอบได้จาก Error Message ของโปรแกรม(1) เกิดขึ้นจาก การตั้งค่า SMTP ไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข
  • ตรวจสอบการตั้งค่า โปรแกรมให้ถูกต้อง
  • ตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail ให้ถูกต้อง(2) เกิดขึ้นจาก ถูก Block (ปิดกั้น) การใช้งานจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
(เช่น ISP :: 3BB / Maxnet )

มักมีข้อความ Error Message :
Task 'SMTP server name - Sending and Receiving' reported error (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. If you continue to receive this message, contact the server administrator or Internet service provider (ISP).'


วิธีแก้ไข
  • แก้ไขด้วยวิธี แจ้ง Unblock ไปยัง ISP ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) บางรายจะทำการ Block การใช้งาน SMTP เพื่อส่งเมล์ 
สำหรับลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ใช้งาน ก็สามารถแจ้งขอปลดบล๊อคเพื่อใช้งาน SMTP ได้
 
- ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน (Call center หรือ ศูนย์บริการ)
แจ้งความประสงค์ ขอต้องการเปิดใช้งาน SMTP เพื่อส่งอีเมล์

  • แก้ไขด้วยวิธี เปลี่ยน SMTP Port สำหรับส่งเมล์
- ทำการตั้งค่าใช้งาน SMTP SSL โดยใช้งานผ่าน Port 465 แทน Port 587
 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com