• ท่านสามารถดูวิธีการ Request CSR Code ผ่านทาง IIS Windows Server ได้ที่นี้
  https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/421
   
 • ท่านสามารถดูวิธีการ วิธีการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server ได้ที่นี่
  https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/422

เมื่อทำการติดตั้ง SSL Certificate บน Windows Server ของท่านแล้ว ท่านสามารถทำการ Binding หรือ ผูกโดเมนเนม กับ SSL Certificate เพื่อใช้งาน HTTPS และยังเป็นขั้นตอนในการเปิด Port 443 เพื่อให้สามารถใช้งาน HTTPS ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. เปิด และตั้งค่า Binding ใน
Internet Information Service (IIS) ใน Windows Server

 • คลิก Sites  ที่ใช้งาน
 • คลิก Bindings ...

กดปุ่ม Add

ทำการตั้งค่าดังนี้

 • Type : HTTPS 
 • Host name: ระบุชื่อโดเมนเนม
 • SSL Certificate: เลือกใบรับรอง ให้ตรงกับชื่อโดเมนเนมของท่าน
 • กด OK
 • กด Close

2. ทำการทดสอบ
เรียกเข้าเว็บไซต์ด้วย https://www.your-domain.com

เมื่อทำการติดตั้ง SSL Certificate สมบูรณ์ท่านจะสามารถใช้งาน https://www.your-domain.com ได้ทันที

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส