สำหรับผู้ใช้งาน SmarterMail สามารถทำการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ของท่านง่ายๆ ได้ดังนี้

สิ่งที่ต้องทำ

1. เปิด SmarterMail Console Suite 

 1. คลิก Settings Icon
 2. คลิก Bindings
 3. คลิก Ports
 4. กด New หรือ คลิกแก้ไข Port ตามต้องการ
 • SMTP (SSL/TLS) = 465
 • Submission Port (TLS) = 587
 • IMAP SSL = 993
 • POP SSL =  995

2. ติดตั้ง SSL ให้ SMTP PORT 465

 • เลือก SMTP 
 • PORT = 465
 • Name = SMTP SSL
 • Encryption เลือก SSL หรือ TLS
 • Password = ระบุรหัสผ่านของไฟล์ .PFX
 • Certificate Path ระบุ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .PFX 
 • IP Address เลือกตามต้องการ
 • กด Save

3. ติดตั้ง SSL ให้ Submission PORT 587

 • เลือก Submission
 • PORT = 587
 • Name = Submission Port
 • Encryption เลือก TLS
 • Password = ระบุรหัสผ่านของไฟล์ .PFX
 • Certificate Path ระบุ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .PFX 
 • IP Address เลือกตามต้องการ
 • กด Save

4. ติดตั้ง SSL ให้ IMAP PORT 993

 

 • เลือก IMAP (SSL)
 • PORT = 993
 • Name = IMAP SSL
 • Encryption เลือก SSL หรือ TLS
 • Password = ระบุรหัสผ่านของไฟล์ .PFX
 • Certificate Path ระบุ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .PFX 
 • IP Address เลือกตามต้องการ
 • กด Save

5. ติดตั้ง SSL ให้ POP PORT 995

 

 • เลือก POP (SSL)
 • PORT = 995
 • Name = POP SSL
 • Encryption เลือก SSL หรือ TLS
 • Password = ระบุรหัสผ่านของไฟล์ .PFX
 • Certificate Path ระบุ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .PFX 
 • IP Address เลือกตามต้องการ
 • กด Save

 

เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้งาน SSL Certificate กับ SmarterMail ผ่านโปรแกรมเมล์ต่างๆ ได้ทันที
โดยเวอร์ชั่นปัจจุบัน(2021) ไม่ต้องทำการ Restart SmarterMail Service อีกต่อไป
 

ทดสอบการชื่อมต่อ TLS ได้ที่ Outlook หรือโปรแกรมเมล์ต่างๆ หรือ 

 • https://www.checktls.com/TestReceiver 

Reference

 • Configure SSL/TLS to Secure SmarterMail
  https://portal.smartertools.com/kb/a2671/configure-ssl-tls-to-secure-smartermail.aspx
   
 • Securing SmarterMail via SSL/TLS
  https://support.managed.com/kb/a1970/securing-smartermail-via-ssl-tls-8_x-to-15_4.aspx
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส