สำหรับท่านที่ใช้งาน DigitalOcean Cloud Server และ ทำการซื้อ Load Balance ใช้งาน
สามารถติดตั้ง SSL ผ่าน Load Balancer ได้ดังนี้


** สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ Load Balance ใช้งาน สามารถติดตั้ง SSL ที่ Server โดยตรงโดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/430

1. Login DigitalOcean Management Console

 1. เลือก vm server ของท่าน
 2. คลิก Settings 
 3. คลิก Security
 4. คลิกปุ่ม Add Certificate

2. ทำการอัพโหลด SSL Certificate Code

 • กด Bring your own certificate
 • ตั้งชื่อ certificate ตามต้องการ
 • Certificate = ทำการวาง domain ssl certificate
 • Private key = ทำการวาง private.key
 • Certificate Chain = ทำการวาง CARootCertificate-ca.crt

3. ตั้งค่า Load Balance

 • คลิกที่โปรเจ็ค ที่ต้องการตั้งค่า
 • คลิก Spin up a Load Balancer

4. เลือก Data Center Zone ที่ต้องการ

5. ไปยัง Forwarding rules 

 • Add HTTPS เลือก Port 443 (default https port)
 • เลือก Certificate ที่ทำการอัพโหลดล่าสุด

6. ตั้งค่า Auto Redirect HTTP to HTTPS 

 • คลิก Edit Advanced Settings

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส