วิธีการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนม เพื่อใช้บริการต่างๆ ของ Google อาทิ Google Ads , Google Analytics , Google Site ท่านสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนเนมได้ดังน่

1. ไปยัง Google Webmaster Tools เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

หรือคลิกที่นี่ https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=en

ทำการคลิก ADD APOPERTY > กรอกชื่อโดเมนเนม อย่างเต็ม เช่น http://www.your-domain.com
 

5. คลิก Alternate Methods

  • เลือก Domain name provider

  • เลือก Other

  • นำค่า TXT Record ไปใช้ตั้งค่าให้กับโดเมนเนม

 

7. ตั้งค่าโดเมนเนม

หากท่านทำการจดทะเบียนโดเมนเนมที่ไอเรียลลี่โฮส ท่านสามารถตั้งค่าโดเมนเนมอัตโนมัติได้ดังนี้

  • ไปยังศูนย์บริการ https://www.ireallyhost.com/client

  • เลือกชื่อโดเมนเนม

  • คลิก Setup Domain for Google Apps

8. เลือก TXT Record นำค่าที่ได้จาก Google มากรอกในช่องว่างดังภาพตัวอย่าง ติ๊ก ตามตัวเลือกที่ต้องการใช้งาน กด Update

*** หลังจากนั้นรอ DNS Update ราว 1-48 ชม. ขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตผู้ใช้ปลายทาง จึงกลับไปที่หน้า Webmaster Tools อีกครั้ง จึงกลับไปตั้งค่าที่บริการต่างๆ ของ Google ใหม่อีกครั้ง

 

 


เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยัง Google Webmaster Tools คลิกปุ่ม Vertify หากท่านตั้งค่าถูกต้อง จะแสดงดังภาพ ถือว่าทำการ Verify เสร็จสมบูรณ์

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com