บริการ Comodo Code Signing ใบรับรองความปลอดภัย สำหรับโปรแกรม, แอพพลิเคชั่น, ซอฟแวร์ แสดงความน่าเชื่อถือ

Comodo Code Signing คือ บริการใบรับรอง แสดงความน่าเชื่อถือ สำหรับโปรแกรม , Application, Software , Driver ของท่าน มีแหล่งที่มาของผู้พัฒนาอย่างถูกต้อง เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ ของท่าน เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของเจ้าของซอฟแวร์ และเป็นการตรวจสอบว่าซอฟแวร์นั้นๆ ไม่ได้ถูกแก้ไข หรือ ดัดแปลงหลังจากเผยแพร่ หรือ จัดจำหน่าย


Comodo Code Signing คือ บริการใบรับรอง แสดงความน่าเชื่อถือ สำหรับโปรแกรม , Application, Software , Driver ของท่าน มีแหล่งที่มาของผู้พัฒนาอย่างถูกต้อง เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ ของท่าน เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของเจ้าของซอฟแวร์ และเป็นการตรวจสอบว่าซอฟแวร์นั้นๆ ไม่ได้ถูกแก้ไข หรือ ดัดแปลงหลังจากเผยแพร่ หรือ จัดจำหน่าย

These code signing certificates help ensure that any code or content you’re looking to distribute over the internet is safe from modification, re-hosting, and impersonation by malicious third parties.
Comodo Code Signing
จำนวนเซิร์ฟเวอร์
Number of Servers:
โดเมนเพิ่มเติม
Additional Domain(s):
จำนวนใบรับรอง
Select Quantity:
วิธีการติดตั้ง
Setup Method:
จำนวนเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง
Server Installation

จำนวนโดเมน/ใบรับรอง : 1 ชื่อ.
บริการ Remote ติดตั้งหน้าเครื่อง :
รวมราคา : 1 บาท.

คุณสมบัติ / Certificate Specification

ผู้ออกใบรับรอง
SSL Brand
comodo
ชื่อใบรับรอง
SSL Product Name
Comodo Code Signing
สโคปความปลอดภัย
Domain Secured
สำหรับโดเมนหลัก (Single Domain)
ประเภทการตรวจสอบ
Validation
ตรวจสอบความถูกต้องขององค์กร
Organization Validation SSL (OV)
เอกสารเพิ่มเติม
Paper Work
ต้องการเอกสารรับรองเพิ่มเติม
Required
ระยะเวลาออกใบรับรอง
Issuance Time
1-3 Days
ประกันจากผู้ออกใบรับรอง
CA Warranty
USD $0
การประกันภัย
Assurance
ไม่มี
ความเข้ากันได้กับเบราเซอร์
Browser compatibility
99.9% all desktop and mobile browsers
รองรับมือถือ
Mobile support
-
รับประกันการคืนเงิน
Refund & Money Back Guarantee
15 Days Refund
Reissue Unlimited สำหรับชื่อโดเมนเดิม
หรือ ภายใน 30 วัน สำหรับการเปลี่ยนชื่อโดเมน
Server Licenses Unlimited Server Licenses
WWW and NON-WWW support Yes
SSL Encryption 256 bit encryption
Key Length 2048 bit ขึ้นไป
SHA2 Compatible Yes
Google Ranking boost Yes
แสดงชื่อองค์กรเป็นสีเขียวที่ URL
Green Address Bar
No
รองรับหลายโดเมน
SAN Support
No
ตรวจสอบมัลแวร์
Malware Scan
No
ช่วยตรวจสอบช่องโหว่
Vulnerability Assessment or Security Scanner
No
แถมฟรีเครื่องหมายรับรอง
Trust Site Seal
N/A
เครื่องหมายรับรองโดย Symantec
Seal in Search
No
Comodo Code Signing คือ บริการใบรับรอง แสดงความน่าเชื่อถือ สำหรับโปรแกรม , Application, Software , Driver ของท่าน มีแหล่งที่มาของผู้พัฒนาอย่างถูกต้อง เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ ของท่าน เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของเจ้าของซอฟแวร์ และเป็นการตรวจสอบว่าซอฟแวร์นั้นๆ ไม่ได้ถูกแก้ไข หรือ ดัดแปลงหลังจากเผยแพร่ หรือ จัดจำหน่าย