Multiple Domain Wildcard SSL

SSL Certificate ชนิด Multiple Domain Wildcard SSL คือ ใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์ ที่ 1 ใบรับรองขึ้นไป สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 2-250 โดเมนเนม โดยครอบคุมซับโดเมนเนมต่างๆ ภายใต้โดเมนเนม *.your-domain.com อย่างไม่จำกัด ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ หรือ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ หรือ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับเว็บไซต์ต่างๆ ได้สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถเลือกชนิดใบรับรอง ได้ตามคุณลักษณะการใช้งาน

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard
$50,000 Domain
Comodo Multi-Domain Wildcard
$250,000 Organization
Comodo OV Unified Communications Wildcard
$250,000 Organization
DigiCert Basic OV (FLEX)
$1,250,000 Organization
DigiCert Secure Site OV (FLEX)
$1,750,000 Organization
Entrust Multi-Domain Wildcard SSL
$100,000 Organization
GeoTrust True BusinessID (FLEX)
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard
$1,000,000 Organization
Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard
$500,000 Domain
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization