ราคาถูก

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
Godaddy Standard DV SSL
$100,000 Domain 2,740 บ./ปี
Godaddy Multi Domain (UCC/SAN) DV SSL - 5 sites
$100,000 Domain 3,839 บ./ปี
Godaddy Multi Domain (UCC/SAN) DV SSL - 10 sites
$100,000 Domain 7,430 บ./ปี
Godaddy Multi Domain (UCC/SAN) DV SSL - 15 sites
$100,000 Domain 11,020 บ./ปี
Godaddy Standard Wildcard DV SSL
$100,000 Domain 11,309 บ./ปี