ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
RapidSSL Certificate
$10,000 Domain
Thawte SSL123
$500,000 Domain
GeoTrust QuickSSL Premium
$500,000 Domain
RapidSSL Wildcard Certificate
$10,000 Domain
GeoTrust QuickSSL Premium SAN
$500,000 Domain
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard
$500,000 Domain
Thawte SSL123 Wildcard
$500,000 Domain
DigiCert S/MIME Certificate
$0 Domain
Thawte SSL Web Server
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain
$1,250,000 Organization
DigiCert Standard SSL
$1,000,000 Organization
Thawte Wildcard SSL
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Wildcard
$1,250,000 Organization
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,000,000 Organization
DigiCert Secure Site SSL
$1,750,000 Organization
GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
DigiCert Wildcard SSL
$1,000,000 Organization
DigiCert Secure Site Pro SSL
$2,000,000 Organization
Digicert Secure Site Multi-Domain SSL
$1,750,000 Organization
DigiCert Secure Site Wildcard SSL
$1,750,000 Organization
Symantec Secure Site Pro Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
GeoTrust True BusinessID with EV
$1,500,000 Extended
Thawte SSL Web Server with EV
$1,500,000 Extended
GeoTrust True BusinessID w/ EV Multi-Domain
$1,500,000 Extended
DigiCert Extended Validation SSL
$1,000,000 Extended
DigiCert EV Multi-Domain SSL
$1,000,000 Extended
DigiCert Secure Site EV SSL
$1,750,000 Extended
DigiCert Secure Site Pro EV SSL
$2,000,000 Extended
DigiCert Secure Site EV Multi-Domain SSL
$1,750,000 Extended