ราคาถูก ใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate, HTTPS รองรับ Browser 99.9%

Entrust SSL ประเภท OV แบบ Multiple Domain สำหรับ 2 โดเมน และซื้อโดเมนเพิ่มได้  สามารถสำหรับ www.domain.com, ชื่อใดๆ.your-domain.com

ORGANIZATION VALIDATED (OV) ADVANTAGE
Entrust Advantage SSL Certificates verify identity and encrypt data for two domains, establishing trust and securing transactions. They’re organization validated (OV) SSL

Unlimited Reissues
Cancel and reissue SSL certificates throughout their term without hassle or replacement fees.
 
Unlimited Server Licenses
Install SSL certificates on an unlimited number of servers at no extra cost.
 
Universal Browser Compatibility
Get SSL that is trusted by and compatible with more than 99.9% of current desktop and mobile browsers.
 
Robust Reporting
Avoid system downtime, security gaps, and accidental certificate expirations with automatic multi-person, multi-level expiration notifications.
 
x.509 Compliance
All Entrust certificates conform to the widely accepted x.509 international public key infrastructure (PKI).

ไม่พบ SSL Certificate
หรือยังไม่เปิดขายขณะนี้