ราคาถูก ใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate, HTTPS รองรับ Browser 99.9%

Entrust Multi-Domain Wildcard SSL ประเภท OV แบบไม่จำกัดซับโดเมน
และสามารถซื้อโดเมนเพิ่มได้ เช่น *.domain1.com, *.domain2.com, *.domain3.com

Entrust Wildcard SSL Certificates verify identity and encrypt data for one domain and its subdomains on any number of servers. With an Entrust Wildcard SSL Certificate

 • Secure Unlimited Subdomains
  Such as mail.example.com and shop.example.com

 • Unlimited Reissues
  Cancel and reissue SSL certificates throughout their term without hassle or replacement fees.
 • Unlimited Certificate Duplication
  Apply a unique private key to each server protected by a single Wildcard certificate license.
 • Universal Browser Compatibility
  Get SSL that is trusted by and compatible with more than 99.9% of current desktop and mobile browsers.

 • Robust Reporting
  Avoid system downtime, security gaps, and accidental certificate expirations with automatic multi-person, multi-level expiration notifications.

ไม่พบ SSL Certificate
หรือยังไม่เปิดขายขณะนี้