วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย PHP Code ง่ายๆ ดังนี้


ทำการ PHP Redirect - Header Location

<?
 header( "location: http://www.ireallyhost.com" );
 exit(0);
?>


** location ต้องตามติดด้วย ( : ) เสมอ
 
ทำการ PHP Redirect - Header Refresh
<?
 header( ''refresh: 2; url=/download'' );
 exit(0);
?>


** refresh ต้องตามติดด้วย ( : ) เสมอ
** ค่าตัวเลข 2 หมายถึง จำนวนวินาที

** สามารถระบุปลายทางด้วย ที่อยู่เว็บไซต์ ( URL ) หรือ Path / Folder ที่ต้องการ
** การระบุ exit(0); หมายถึง ให้ทำงานสิ้นสุดแค่คำสั่ง header เท่านั้น
** การใช้ function header ใน php ต้องไม่มีการสั่ง echo , print เกิดขึ้นก่อน ฟังก์ชั่น header
สำหรับวิธีการ Redirect วิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีใดก็ได้ เช่น

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com