วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย .htaccess  ดังนี้

  1. ทำการสร้างไฟล์ .htaccess (มีจุดนำหน้า) ไว้ใน public_html
  2. ให้เขียน คำสั่งที่ต้องการ redirect ลงในไฟล์ .htaccess ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  • redirect เว็บไซต์ ไปยังโดเมน อื่นๆ
เมื่อมีผู้เรียก http://domain.com --> http://google.com
Redirect 301 / http://google.com/

เมื่อมีผู้เรียก http://domain.com --> http://domain.com/th
Redirect 301 / http://domain.com/th
  • redirect ไฟล์ ไปยังโฟลเดอร์ domain.com/load.html ไปยัง domain.com/download/
Redirect /load.html http://domain.com/download/


*** วิธีการนี้ เป็นหลักการเดียวกับการ Redirect ผ่าน Site Redirection ใน Directadmin

 


สำหรับวิธีการ Redirect วิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีใดก็ได้ เช่น

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com