วิธีกำหนด ตั้งค่า เลขหน้า ในโปรแกรม Word Offlice 2003-2007 ในหน้าที่ต้องการ


แบ่งส่วนของหน้าออกเป็น 3 ส่วนก่อน

1. แบ่งส่วนของหน้าออกเป็น 3 ส่วน (Section) ก่อน โดยส่วนที่ 1 (หน้า ก-จ 5 หน้า เราไม่ต้องทำอะไร)

2. ไปที่บรรทัดท้ายสุดของหน้าที่ 5 เราจะเริ่มแบ่งส่วนที่ 2 จากตรงนี้ เพื่อใส่เลขหน้าเป็น a - j 10 หน้า ไปที่เมนู Insert -> Break... -> ในส่วนของ Section break types -> เลือก Next page -> OK  (สังเกต status bar ที่มุมล่างด้านซ้ายของโปรแกรม Word จะปรากฏคำว่า Sec 2 ถ้าเราอยู่หน้าที่ 6)

3. ต่อไปเราจะแบ่งส่วนที่ 3 (Sec 3) เพื่อใส่เลขหน้าเป็น 1 ที่หน้าที่ 16 ก็ทำเหมือนข้อ 2 ไปที่บรรทัดท้ายสุดหน้าที่ 15 แล้วเลือก Insert -> Break -> Section Break -> Next page -> OK  จบการแบ่ง Section


ต่อไปกำหนด เลขหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน

1. ไปที่หน้าแรก (Sec 1) ไปที่เมนู Insert -> Page Nembers... -> กำหนดตำแหน่งที่จะปรากฏเลขหน้าตามต้องการ (ด้านบน ด้านล่าง ซ้าย หรือขวา -> คลิ๊กปุ่ม Format... แล้วเลือกส่วนของ Number format: เป็น ก,ข,ค...
และ Page numbering -> Start at:  ก

2. ไปที่ Sec 2 (หน้าที่ 6) ทำเหมือนข้อ 1 แต่เปลี่ยน Format ใหม่เป็น a,b,c... และ start ที่ a

3. ไปที่ Sec 3 (หน้าที่ 16) ทำเหมือนข้อ 1 แต่เปลี่ยน Format ใหม่เป็น 1,2,3... และ start ที่ 1

ขอบคุณคุณ kps จาก
com-th.net/webboard/index.php?topic=54935.0

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com