ขึ้นแรก ทำการเปลี่ยน ภาษา เป็นภาษาอังกฤษ
กด Shift + ปุ๋มเปลี่ยน ภาษาค้างไว้ จะได้ เปอร์เซนต์ %%%%%%%
กด capslock แล้ว Shift + ปุ๋มเปลี่ยน ภาษาค้างไว้  จะได้ ตัวหนอน ~~~~~~~~~

กด Windows + ปุ๋มเปลี่ยน ภาษาค้างไว้  จะได้ ขีดใต้ _____
กด Windows + ปุ๋มเปลี่ยน ภาษาค้างไว้อีกครั้ง  จะได้  ``````

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย
กด Windows + ปุ๋มเปลี่ยน ภาษาค้างไว้ จะได้ ``````````

ง่ายๆ ใช่ไหมครับ เรื่องง่ายๆ ที่บางทีเราก็ไม่รู้.
http://www.IReallyHost.com

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support