1. สร้างไฟล์ .htaccess (มีจุดนำหน้า) ไว้ใน public_html
  2. เขียนข้อความด้านล่างนี้ ในไฟล์ และกดบันทึก
php_flag magic_quotes_gpc off

หรือ
php_value magic_quotes 0
php_flag magic_quotes off
php_value magic_quotes_gpc 0
php_flag magic_quotes_gpc off

 
Reference
http://stereointeractive.com/blog/2007/06/10/turn-off-php-magic_quotes_gpc-within-htaccess-or-phpini/
http://www.ireallyhost.com/kb/11/
http://www.kavoir.com/2010/05/turn-off-and-disable-magic_quotes_gpc-in-htaccess.html
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com