วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย Meta tags ง่ายๆ ดังนี้

ทำการเขียน code meta refresh ไว้ยังเพ็จเว็บไซต์ที่ต้องการ
เมื่อมีผู้เรียก ที่เพ็จนั้น meta refresh จะทำการส่งต่อผู้ใช้ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่กำหนด

ทำการเพิ่ม Code Meta tag นี้ยังเพ็จไฟล์ เว็บไซต์ของท่าน

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.yourdomain.com">
      
เช่น

ส่งต่อไปยัง http://www.ireallyhost.com
ใน 3 วินาที

<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://www.ireallyhost.com">

ส่งต่อไปยัง /download

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=/download">


สำหรับวิธีการ Redirect วิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีใดก็ได้ เช่น

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com