วิธีสั่งปิด mod_security ด้วย .htaccess

  1. สร้างไฟล์ .htaccess ไว้ใน public_html
  2. เขียนข้อมูล หรือ เพิ่มลงไฟล์ .htaccess
<IfModule mod_security.c>
   SecFilterEngine Off
   SecFilterScanPOST Off
</IfModule>


โดยมากอาจพบปัญหากับผู้ติดตั้ง CMS สำเร็จรูป เช่น
อาทิ SMF

Critical Error!
The installer has detected the mod_security module is installed on your web server. Mod_security will block submitted forms even before SMF gets a say in anything. SMF has a built-in security scanner that will work more effectively than mod_security and that won't block submitted forms.
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com