วิธีการเครีย แครช Browser / เว็บเพ็จ

หลายครั้งจะพบว่า เมื่อเราทำการแก้ไขไฟล์เว็บเพ็จ แต่เมื่อเรียกดูพบว่า
สิ่งที่เราอับเดทไปนั้น browser ไม่แสดงผลการแก้ไข

ทั้งนี้เกิดขึ้นจาก Browser จะทำการ cache ข้อมูลอธิ ไฟล์ html jpg php อื่นๆ แล้วแต่ทางเซิร์ฟเวอร์ และเจ้าของเว็บกำหนด ทั้งนี้การแครชข้อมูลนั้น จะอยู่ในเครื่องของผู้ที่เรียกเข้าชมเว็บไซต์ นั้นเองครับ

ประโยชน์ของการแครช คือ ช่วยทำให้ครั้งต่อไป หากเว็บไม่มีมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรูปภาพ
Browser ของผู้ชมเว็บจะทำการดึงรูปที่เก็บไว้ในเครื่องของผู้ชมเว็บออกมาแสดง
ส่งผลให้ สามารถเรียกเข้าเว็บไซต์ และดาว์โหลดภาพได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แครชจะถูกเก็บไว้ ใน temporary ของ bowser ต่างๆ
ท่านสามารถทำการลบได้จาก

การ clear cache สำหรับ Internet Explorer
คลิกขวา ที่ internet explorer > Properties
หรือ คลิกที่เมนู  tools > internet options >

Delete ส่วนที่ต้องการได้เลยครับ
History คือ รายการ address url ที่เราเคยเรียกเข้าเว็บ
Temporary คือ ไฟล์แครช ของเว็บไซต์ที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรา
Cookie คือ ค่าจดทำ ที่ทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำเราได้ เช่น การ login เข้าสู่เว็บบอร์ด
Password คือ รหัสผ่านการเ้ข้าเว็บไซต์ที่ Borwser จดจำไว้

การ clear cache สำหรับ Firefox
Tools > Clear Recent History (หรือ ctrl+shift+delete ) > เลือก cache
กด clear now หรือเลือกตามต้องการ

การ clear cache สำหรับ Safari
Edit > empty cache (ctrl+alt+e)

================================================================

สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ สามารถเครีย cache เครื่องผู้เรียกเข้าชมเว็บได้จาก

[PHP Clear Cache] เครียด้วย php
header ("Last-Modified: " . gmdate ("D, d M Y H:i:s") . " GMT");

[HTML Clear Cache] เครียด้วย html
<META http-equiv="expires" content="0">

===================================================
แนะนำเพิ่มเติม
http://kb.iu.edu/data/ahic.html

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com