หลายๆ ท่านจะพบปัญหาเกี่ยวกับ ตัวอักษร String ยาวเกินกำหนด ที่ต้องการ
แท้ที่จริงแล้ว เราสามารถกำหนดจำนวนตัวอักษร ต่อบรรทัดได้ หรือ กำหนดการขึ้นบรรทัดใหม่ จาก string ที่กำหนด ได้ ง่ายๆ ดังตัวอย่าง

<?php
$text 
"The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
$newtext wordwrap($text20"<br />\n");

echo 
$newtext;
?>

Out Put:

The quick brown fox<br />
jumped over the lazy<br />
dog.
ref : http://uk.php.net/manual/en/function.wordwrap.php

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support