ตาราง Ascii ภาษาไทย อังกฤษ

Dec Hex Char Name
 
32 20   SPACE
33 21 ! EXCLAMATION MARK
34 22 " QUOTATION MARK
35 23 # NUMBER SIGN
36 24 $ DOLLAR SIGN
37 25 % PERCENT SIGN
38 26 & AMPERSAND
39 27 \' APOSTROPHE
40 28 ( LEFT PARENTHESIS
41 29 ) RIGHT PARENTHESIS
42 2A * ASTERISK
43 2B + PLUS SIGN
44 2C , COMMA
45 2D - HYPHEN-MINUS
46 2E . FULL STOP
47 2F / SOLIDUS
48 30 0 DIGIT ZERO
49 31 1 DIGIT ONE
50 32 2 DIGIT TWO
 
51 33 3 DIGIT THREE
52 34 4 DIGIT FOUR
53 35 5 DIGIT FIVE
54 36 6 DIGIT SIX
55 37 7 DIGIT SEVEN
56 38 8 DIGIT EIGHT
57 39 9 DIGIT NINE
58 3A : COLON
59 3B ; SEMICOLON
60 3C < LESS-THAN SIGN
61 3D = EQUALS SIGN
62 3E > GREATER-THAN SIGN
63 3F ? QUESTION MARK
64 40 @ COMMERCIAL AT
65 41 A LATIN CAPITAL LETTER A
66 42 B LATIN CAPITAL LETTER B
67 43 C LATIN CAPITAL LETTER C
68 44 D LATIN CAPITAL LETTER D
69 45 E LATIN CAPITAL LETTER E
70 46 F LATIN CAPITAL LETTER F
71 47 G LATIN CAPITAL LETTER G
72 48 H LATIN CAPITAL LETTER H
73 49 I LATIN CAPITAL LETTER I
74 4A J LATIN CAPITAL LETTER J
75 4B K LATIN CAPITAL LETTER K
76 4C L LATIN CAPITAL LETTER L
77 4D M LATIN CAPITAL LETTER M
78 4E N LATIN CAPITAL LETTER N
79 4F O LATIN CAPITAL LETTER O
80 50 P LATIN CAPITAL LETTER P
81 51 Q LATIN CAPITAL LETTER Q
82 52 R LATIN CAPITAL LETTER R
83 53 S LATIN CAPITAL LETTER S
84 54 T LATIN CAPITAL LETTER T
85 55 U LATIN CAPITAL LETTER U
86 56 V LATIN CAPITAL LETTER V
87 57 W LATIN CAPITAL LETTER W
88 58 X LATIN CAPITAL LETTER X
89 59 Y LATIN CAPITAL LETTER Y
90 5A Z LATIN CAPITAL LETTER Z
91 5B [ LEFT SQUARE BRACKET
92 5C \ REVERSE SOLIDUS
93 5D ] RIGHT SQUARE BRACKET
94 5E ^ CIRCUMFLEX ACCENT
95 5F _ LOW LINE
96 60 ` GRAVE ACCENT
97 61 a LATIN SMALL LETTER A
98 62 b LATIN SMALL LETTER B
99 63 c LATIN SMALL LETTER C
100 64 d LATIN SMALL LETTER D
101 65 e LATIN SMALL LETTER E
102 66 f LATIN SMALL LETTER F
103 67 g LATIN SMALL LETTER G
104 68 h LATIN SMALL LETTER H
105 69 i LATIN SMALL LETTER I
106 6A j LATIN SMALL LETTER J
107 6B k LATIN SMALL LETTER K
108 6C l LATIN SMALL LETTER L
109 6D m LATIN SMALL LETTER M
110 6E n LATIN SMALL LETTER N
111 6F o LATIN SMALL LETTER O
112 70 p LATIN SMALL LETTER P
113 71 q LATIN SMALL LETTER Q
114 72 r LATIN SMALL LETTER R
115 73 s LATIN SMALL LETTER S
116 74 t LATIN SMALL LETTER T
117 75 u LATIN SMALL LETTER U
118 76 v LATIN SMALL LETTER V
119 77 w LATIN SMALL LETTER W
120 78 x LATIN SMALL LETTER X
121 79 y LATIN SMALL LETTER Y
122 7A z LATIN SMALL LETTER Z
123 7B { LEFT CURLY BRACKET
124 7C | VERTICAL LINE
125 7D } RIGHT CURLY BRACKET
126 7E ~ TILDE
128 80 EURO SIGN
133 85 HORIZONTAL ELLIPSIS
145 91 LEFT SINGLE QUOTATION MARK
146 92 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
147 93 LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
148 94 RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
149 95 BULLET
150 96 EN DASH
151 97 EM DASH
160 A0   NO-BREAK SPACE
161 A1 THAI CHARACTER KO KAI
162 A2 THAI CHARACTER KHO KHAI
163 A3 THAI CHARACTER KHO KHUAT
164 A4 THAI CHARACTER KHO KHWAI
165 A5 THAI CHARACTER KHO KHON
166 A6 THAI CHARACTER KHO RAKHANG
167 A7 THAI CHARACTER NGO NGU
168 A8 THAI CHARACTER CHO CHAN
169 A9 THAI CHARACTER CHO CHING
170 AA THAI CHARACTER CHO CHANG
171 AB THAI CHARACTER SO SO
172 AC THAI CHARACTER CHO CHOE
173 AD THAI CHARACTER YO YING
174 AE THAI CHARACTER DO CHADA
175 AF THAI CHARACTER TO PATAK
176 B0 THAI CHARACTER THO THAN
177 B1 THAI CHARACTER THO NANGMONTHO
178 B2 THAI CHARACTER THO PHUTHAO
179 B3 THAI CHARACTER NO NEN
180 B4 THAI CHARACTER DO DEK
181 B5 THAI CHARACTER TO TAO
182 B6 THAI CHARACTER THO THUNG
183 B7 THAI CHARACTER THO THAHAN
184 B8 THAI CHARACTER THO THONG
185 B9 THAI CHARACTER NO NU
186 BA THAI CHARACTER BO BAIMAI
187 BB THAI CHARACTER PO PLA
188 BC THAI CHARACTER PHO PHUNG
189 BD THAI CHARACTER FO FA
190 BE THAI CHARACTER PHO PHAN
191 BF THAI CHARACTER FO FAN
192 C0 THAI CHARACTER PHO SAMPHAO
193 C1 THAI CHARACTER MO MA
194 C2 THAI CHARACTER YO YAK
195 C3 THAI CHARACTER RO RUA
196 C4 THAI CHARACTER RU
197 C5 THAI CHARACTER LO LING
198 C6 THAI CHARACTER LU
199 C7 THAI CHARACTER WO WAEN
200 C8 THAI CHARACTER SO SALA
201 C9 THAI CHARACTER SO RUSI
202 CA THAI CHARACTER SO SUA
203 CB THAI CHARACTER HO HIP
204 CC THAI CHARACTER LO CHULA
205 CD THAI CHARACTER O ANG
206 CE THAI CHARACTER HO NOKHUK
207 CF THAI CHARACTER PAIYANNOI
208 D0 THAI CHARACTER SARA A
209 D1 THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT
210 D2 THAI CHARACTER SARA AA
211 D3 THAI CHARACTER SARA AM
212 D4 THAI CHARACTER SARA I
213 D5 THAI CHARACTER SARA II
214 D6 THAI CHARACTER SARA UE
215 D7 THAI CHARACTER SARA UEE
216 D8 THAI CHARACTER SARA U
217 D9 THAI CHARACTER SARA UU
218 DA THAI CHARACTER PHINTHU
223 DF ฿ THAI CURRENCY SYMBOL BAHT
224 E0 THAI CHARACTER SARA E
225 E1 THAI CHARACTER SARA AE
226 E2 THAI CHARACTER SARA O
227 E3 THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN
228 E4 THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI
229 E5 THAI CHARACTER LAKKHANGYAO
230 E6 THAI CHARACTER MAIYAMOK
231 E7 THAI CHARACTER MAITAIKHU
232 E8 THAI CHARACTER MAI EK
233 E9 THAI CHARACTER MAI THO
234 EA THAI CHARACTER MAI TRI
235 EB THAI CHARACTER MAI CHATTAWA
236 EC THAI CHARACTER THANTHAKHAT
237 ED THAI CHARACTER NIKHAHIT
238 EE THAI CHARACTER YAMAKKAN
239 EF THAI CHARACTER FONGMAN
240 F0 THAI DIGIT ZERO
241 F1 THAI DIGIT ONE
242 F2 THAI DIGIT TWO
243 F3 THAI DIGIT THREE
244 F4 THAI DIGIT FOUR
245 F5 THAI DIGIT FIVE
246 F6 THAI DIGIT SIX
247 F7 THAI DIGIT SEVEN
248 F8 THAI DIGIT EIGHT
249 F9 THAI DIGIT NINE
250 FA THAI CHARACTER ANGKHANKHU
251 FB THAI CHARACTER KHOMUT


ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support